Jsme tu pro Vás


Zajistíme pro Vás jakékoli služby v cestovním ruchu, ať už přímo nebo přes spolupracující cestovní kanceláře. 


Zajistíme prodej Vaší nemovitosti nebo naopak zprostředkujeme nákup nemovitosti ať už pro bydlení, podnikání nebo investici.


Naše společnost již přes 10 let poskytuje poradenství v oblasti hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), zajišťuje ekologické posudky či studie proveditelnosti u malých i velkých investičních a infrastrukturních celků.


V rámci poskytovaných služeb přes 8 let rovněž úspěšně nabízíme služby zpracování projektů a žádostí o spolufinancování investičních akcí z prostředků strukturálních fondů EU.

Vyhledávání

© 2008 Enima s.r.o.

link=www.enima.cz